Η Flexo Σαξιώνης Α.Ε. με την υποστήριξη της Asahi Photoproducts και της Vianord, πρόσφατα ολοκλήρωσε την προμήθεια και την εγκατάσταση της μονάδας AWP Plate Processing, για λογαριασμό μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο παραγωγής τυπωμένων υλικών συσκευασίας στην Ελλάδα.

To σύστημα παραγωγής πλακών AWP της Asahi Photoproducts, βελτιώνει την ποιότητα και την βιωσιμότητα στην παραγωγή τους και συμβάλει σημαντικά στην συνολική αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού με λιγότερες διακοπές λειτουργίας, μειωμένα απόβλητα και αυξημένη επαναληψιμότητα, προσδίδοντας στη συνολική επιτυχία της εταιρείας .